Opwaarderen van de omgeving rond de Grebbesluis.

In opdracht van de provincie Utrecht heb ik een ontwerp gemaakt voor de markering van de Grebbelinie aan de voet van de Grebbeberg. Daarmee geef ik vorm aan de ambitie om de geschiedenis zichtbaar te maken in het landschap. Het voorstel richt zich op de voormalige inundatiesluis ter plekke van de N225. Deze sluis vormde de toevoer bij het in werking stellen van de verdedigingslinie. Verder is op basis van de nog aanwezige rudimenten is een vormentaal ontwikkeld die ook kan worden ingezet voor andere onderdelen van de Grebbelinie. Zo kunnen er langs de gehele linie in een herkenbare vormentaal banken, borden en andere objecten worden geplaatst, die zo opnieuw betekenis geven aan de linie.

De ‘moeder’vorm  is afgeleid van de meest voorkomende vorm in de Grebbelinie; een kazemat. Alle zitobjecten en informatieborden vinden hun afgeleide  van deze moedervorm.

Het geïllustreerde boekje kan bekeken en gedownload worden.

Back To Top