Vught N65 in beeld

Voor de N65 door Vught heen speelt op dit moment de vraag hoe verschillende oplossingen (N65 verdiept, N65 half verdiept, saneringsmaatregelen N65) voor de drie westelijk gelegen kruisingen de ruimtelijke kwaliteit van Vught beïnvloeden.

Meerdere varianten en deeloplossingen zijn aangedragen en onderbouwd vanuit rekenkundige, functionele en wettelijke aspecten en randvoorwaarden. Een onderbouwing van de varianten vanuit het effect op de ruimtelijke kwaliteit van Vught is nog onvoldoende onderdeel van de discussie, maar voor de gemeente Vught essentieel voor de besluitvorming hierover. Ook zijn er een aantal alternatieve oplossingen, die ook een onderbouwing behoeven vanuit ruimtelijke kwaliteit.

Om het bestuur van de gemeente Vught zo goed mogelijk te informeren over de consequenties van de verschillende alternatieven is Jelle Rijpma Advies gevraagd de effecten van de verschillende oplossingen inzichtelijk te maken en te onderbouwen vanuit het effect op de ruimtelijke kwaliteit van Vught. Mariska Louman van Jelle Rijpma Advies heeft mij er bij betrokken om het effect op de ruimtelijke kwaliteit in beeld te brengen.

Om tot realistische beelden te komen heb ik een 3D model gebouwd van de N65 met daarin de verschillende modellen. Op basis van dit model is voor verschillende standpunten een realistisch beeld gemaakt van de verschillende modellen. Zo is in één oog opslag duidelijk wat nu een verdiepte ligging of geluidswallen van 6  meter ruimtelijk betekenen.

page Vught overzicht beeldmontages Godfried de Graaff