Visie voor winkelcentrum Maarssen

De detailhandel is een sector die een grote dynamiek kent. Het is een van de sectoren die het hardst is getroffen door de economische crisis. Consumenten hebben de laatste jaren de hand op de knip gehouden. Daarnaast zijn er ook veranderingen van meer structurele aard, zoals de opkomst van het kopen via internet.

Deze en andere ontwikkelingen hebben hun invloed op de detailhandel in Maarssen-dorp niet gemist. De leegstand neemt toe, en meerdere winkeliers hebben het moeilijk.

De winkeliersvereniging van Maarssen-dorp heeft mij gevraagd om een toekomstvisie voor hun winkelcentrum te maken. Een eerste concept heb ik middels bij de winkeliersvereniging neergelegd. Nu aan hun de taak om draagvlak bij de winkeliers te creëren deze visie aan te scherpen en naar de gemeente te stappen met de boodschap: “Dit willen wij, help ons hierbij”.

 

Presentatie zien? Visie Maarssendorp