Spoor ligging Vught ruimtelijk in beeld

In Vught speelde de vraag hoe een verdiept liggend versus onverdiept liggend spoor met geluidschermen de ruimtelijke kwaliteit van Vught be├»nvloedt. In de vele technische rapporten die gemaakt zijn over dit stukje spoor Utrecht – Eindhoven is niet gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van een verdiepte of onverdiepte ligging.

Samen met Jelle Rijpma Advies hebben we een inventarisatie gemaakt van aspecten van ruimtelijke kwaliteit voor de spoorzone/PHS in Vught en het effect van een verdiepte of onverdiepte ligging (met schermen).  Het effect van een verdiepte of onverdiepte ligging in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit heb ik zichtbaar gemaakt met een realistische collagetechniek ondersteund met 3D CAD modellen.  Dit geeft een resultaat wat overtuigt en door iedereen te beoordelen is.