Op het jaarcongres Parkeer24 verkondig ik geen blijde boodschap voor de parkeerwereld.

Stedenbouw is gericht op de toekomst. Veel ontwikkelingen en plannen die nu worden uitgevoerd enorm achterhaald. Achterhaald omdat het proces van planvorming naar uitvoering duurt in Nederland zó lang, dat je door de werkelijkheid wordt ingehaald. Neem bijvoorbeeld de bouw van parkeergarages in binnenstedelijk gebied. Waarom investeert men daar nog in? Parkeren is uit, zeker als je naar de toekomst kijkt. Je verdient je geld nooit meer terug.

De auto is uit
Steden willen vergroenen, inspelen op beleving, maar ook de fiets, OV én de auto faciliteren. Dat past niet! Je moet dus keuze maken. En die keuze valt niet in het voordeel van automobiliteit. De auto is ‘uit’ in binnenstedelijk gebied, daar moet je het niet maar van hebben wil je een antwoord hebben op de www-winkels. Een dagje stad moet een beleving en die is moeilijk te combineren met de auto in de steden.

Wil je mijn presentatie zien? Klik dan hier.

pres Jaarcongres Parkeren24 def