De onzichtbare kant de PTT

Op het Neude in Utrecht staat een PTT gebouw, het Postkantoor. Over een paar maanden is het een luxe winkelcentrum, centraal bibliotheek van Utrecht en een luxe servicepunt fietsenstalling.

Tijdens het ontwerpen van deze fietsenstalling wilde ik ook iets laten zien van de functie van de ex-postkantoor. Na lang zoeken ontmoette ik een goudmedewerker van de telefooncentrale. Ik zou hem de ruimte van de fietsenstalling laten zien en uitleggen wat ik zocht voor aankleding van de wanden. De rollen werden omgedraaid, ik werd rondgeleid door de ex-telefooncentrale.

Kabelverbindingen leggen in de telefooncentrale Neude 1951

Het gebouw is bekend als postkantoor. Maar het gebouw was maar voor 1/6 deel een postkantoor de rest van de ruimte was gevuld met een uit de hand gegroeide telefooncentrale waar veel over over te vertellen is.

Nu krijgt de luxe fietsenstalling een extra rol. Het wordt een museum met afbeeldingen en panelen die iets laten zien van een bijzonder verleden van deze ‘postkantoor’. Ook al heb je geen fiets, bezoek de stalling en verbaas je over de ‘verstopte’ hoofdfunctie van het oude PTT gebouw.

Hieronder een aantal foto’s. Wil je meer zien, bezoek dan de servicepunt fietsenstalling op de Neude in Utrecht.

De ruimtes waar je kantoorruimte verwacht stond volledig vol met installaties voor de telefooncentrale.

Rond de 1990 was het Postkantoor hoofdzakelijk een telefooncentrale (in blauw aangegeven). Na die tijd werd deze functie afgebouwd en in 2014 verdween deze functie als geheel.

In de door mij ingerichte servicepunt fietsenstalling zijn meerdere panelen te vinden over deze interessante geschiedenis van de PTT telefooncentrale. Met deze link kun je de panelen die er hangen bekijken; Fietsenstalling Neude Wandpanelen met geschiedenis