Fietsas Ede-Wageningen

 De Provincie Gelderland en de gemeentes Ede en Wageningen zien potentie in het ontwikkelen van een snelfietsroute/fietsas tussen het centrum van Ede en het centrum van Wageningen dat de belangrijkste woon-, werk- en leerconcentraties verbindt voor fietsers. Oftewel: een hoogwaardige en veilige fietsverbinding, die de grote groepen fietsers faciliteert en fietsen populair maakt.

In een samenwerking met XTNT en Aveco de Bondt hebben we onderzocht in hoeverre een dergelijke fietsas haalbaar is. Mijn focus binnen het project lag bij het maken van geloofwaardige ontwerpschetsen. Er zijn 6 concept-inrichtingen uitgewerkt waarmee de snelfietsroute  een eigen identiteit heeft en herkenbaar wordt als een snelfietsroute voor de fietser.

Geplaatst in nieuws item.