Ik verkondig geen blijde boodschap voor de parkeerwereld

Dat was de kern van mijn presentatie die ik mocht geven voor het Jaarcongres. De mobiliteit in met name stedelijk gebied verandert sterk.
Ik vind veel ontwikkelingen en plannen die nu worden uitgevoerd enorm achterhaald. Het proces van planvorming naar uitvoering duurt zó lang, dat je door de werkelijkheid wordt ingehaald. Neem bijvoorbeeld de bouw van parkeergarages in binnenstedelijk gebied. Waarom investeert men daar nog in? Parkeren is uit als je naar de toekomst kijkt. Je verdient je geld nooit meer terug.

De auto is uit
Steden willen vergroenen, inspelen op beleving, maar ook de fiets, OV én de auto faciliteren. Dat past niet! Dus moet er gekozen worden, en die keuze valt niet in het voordeel van automobiliteit. “De auto is ‘uit’ in binnenstedelijk gebied.”

Trend
De kwaliteit van de stad wordt in toenemende mate belangrijker. Verder zie je nu al de trend van verminderd autobezit bij de bewoners in stedelijk gebied en een toenemend gebruik van de fiets én het ‘voetgebruik’. Die laatste groep wordt te vaak vergeten in de plannen. Het gebruik van de benenwagen, in combinatie met OV en bijvoorbeeld de Oxboard (lopen op wieltjes) zal toenemen in de toekomst.

Op de sessie heb ik de toekomst van stedelijk gebied vanuit 3 kanten belicht:
– Kwaliteit van de stad
– Gevolgen van de deeleconomie
– Technologische ontwikkelingen, zoals de zelfrijdende auto

Wil je mijn presentatie zien, klik dan hier

pres Jaarcongres Parkeren24 def.key

pres Jaarcongres Parkeren24 def.key

.

 

Geplaatst in nieuws item.